ارسال پیامک (SMS) هوش یارسیستم ارسال پیامک یکی از راه های ارتباطی و گزارش دهی در بستر تلفن های همراه است که میتواند تاثیر به سزایی در بالا بردن کیفیت گزارش دهی و در برخی موارد حتی صدور مجوزهای امنیتی برای کنترل تردد ها استفاده شود .

از کاربردهای ارسال پیامک میتوان از سیستم ارسال پیامک در پروژه های پلاک خوان و ثبت تردد خودروها نام برد .

نحوه کار :

نحوه کار به این صورت است که خودرو در صورت تردد در محور خواص و عبور از جلوی دوربین پلاک خوان ، یک SMS و پیامک حاوی اطلاعات مورد نظر برای کافرما ارسال خواهد کرد .

همچنین در کارخانجات و سازمان های بزرگ که خودروهای سازمانی دارند این سیستم میتواند به محض رویت و ثبت خودرو در نرم افزار پلاک خوان گزارش تردد خودرو ، زمان تردد و سایر موارد را از طریق ارسال پیامک در اختیار کارفرما قرار دهد .

کاربرد پیامک (SMS) در کنترل امنیت

این قابلیت به طور ویژه برای جلوگیری از سرقت خودرو از پارکینگ ها طراحی شد .

سیستمهای پلاک خوان به صورت معمول با دیدن پلاک خودرو توسط نرم افزار پلاک خوان در صورت داشتن مجوز اجازه ورود یا خروج را به خودرو داده و راهبند را باز میکنند .

اما مشکل زمانی ایجاد میشود  که اگر خودرویی سرقت شود در زمان خروج از پارکینگ با توجه به صدور مجوز برای پلاک راهبند به صورت اتوماتیک باز خواهد شد .

برای رفع این مشکل یک راهکار عالی وجود دارد و آن کنترل خروج و یا حتی ورود به وسیله ارسال پیامک (SMS) است .ارسال پیامک

به طور معمول شخصی ترین وسیله ای که در دسترس عموم افراد است دستگاه تلفن همراه یا همان موبایل است .

ارسال پیامک (SMS) میتواند با استفاده از ایجاد یک پیامک و همگام سازی آن با نرم افزار پلاک خوان یا سایر نرم افزارها صورت گرفته ، در نتیجه امنیت خروج خودرو ها  تا حد بسیار زیادی تامین خواهد شد .

یکی از راه های استفاده از ارسال پیامک (SMS) این است که کاربرانی که پلاک خودروی آنها در سیستم تعریف شده و دارای مشخصات و مجوز هستند ، قبل از اینکه به سمت درب خروجی حرکت کنند عدد یک را به پنل پیامک امنیتی ارسال میکنند .

پنل پیامک :

نرم افزار پنل پیامک پس از دریافت پیامک ، شماره همراه ارسال کننده پیامک مورد نظر را با پلاک و مجوز شخص مورد نظر مطابقت داده و در صورت همسان بودن مشخصات یک مجوز با زمان تایین شده قبلی (به طور مثال 20 دقیقه) برای فرد ارسال کننده پیامک صادر میشود

سپس شخص میتواند با خودروی شخصی خود(پلاک خودرویی که برای موبایل ارسال کننده پیامک ثبت شده)  تا 20 دقیقه بعد ار ارسال پیامک به خروجی مراجعه کرده و راهبند اجازه خروج را صادر خواهد کرد .

در صورتی که پیامک (از طریق موبایل معرفی شده به سیستم توسط مالک خودرو ) دریافت نگردد عملا هیچ خودرو اجازه خروج نداشته و راهبند باز نخواهد شد همچنین در آن لحظه میتوان در صورت نیاز یک پیامک به مالک خودرو ارسال و مالک را در جریان وضعیت خودرو و اینکه خودرو در خروجی رویت شده قرار داد.

 • مرحله اول

  ارسال پیامک

  ارسال پیامک توسط مالک خودرو و از طریق موبایل معرفی شده به سیستم ، مالک جهت خروج میتواند عدد یک را به سامانه پیامکی ارسال کند .

 • مرحله دوم

  دریافت پیامک

  پس از دریافت پیامک توسط سامانه مشخصات ارسال کننده پیامک در دیتابیس نرم افزار بررسی و هویت مالک و پلاک مرتبط احراز میشود

 • مرحله سوم

  مطابقت و مجوز

  در صورت احراز هویت شماره موبایل ارسال کننده پیامک ، با شماره موبایل موجود در دیتابیس ، صرفا به خودروی معرفی شده اجازه خروج داده میشود

 • مرحله چهارم

  کنترل راهبند

  پس صدور مجوز در صورت رویت خودرو در محدوده زمان مقرر( 20 دقیقه ) به وسیله نرم افزار پلاک خوان راهبند باز میشود