پلاک خوانی هوشمند

پلاک خوانی هوشمند

پلاک خوانی هوشمند

در شب

در شب

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی

استفاده از تکنولوژی

جهت ارتقاء نرم افزار پلاک خوان

جهت ارتقاء نرم افزار پلاک خوان

در شب

در شب

پلاک خوانی در شب

ثبت پلاک خودرو در طول شب توسط دوربین پلاک خوان یکی از چالشهای مهم و اساسی در پروژه های پلاک خوان ثبت تصاویر پلاک خودرو در طول ساعتهای مختلف شبانه روز است .

در نظر اول مسئله پلاک خوانی در شب بسیار ساده به نظر میرسد و البته ممکن است این مورد در پروژه های پلاک خوان پارکینگ که تردد خودرو به آهستگی انجام میشود به آسانی با نور IR مادون قرمز دوربین برطرف شود .

اما این مورد در پروژه ای پلاک خوان که سرعت خودرو بالاست و یا خودروهای دولتی و نظامی در آن تردد میکنند کاملا متفاوت است .

پلاک های دولتی با زمینه قرمز و پلاک های نظامی با زمینه سبز برای ثبت در نرم افزار پلاک خوان مشکلاتی را ایجاد میکنند و دلیل آن این است که در پلاک معمولی زمینه سفید و حروف مشکی ، اما در پلاک های نظامی زمبنه تیره(در حالت سیاه سفید) و حروف سفید هستند !!!!!!

در نهایت این تضاد باعث ایجاد چالش  خواهد شد .

برای حل این مسئله میتوان از پرژکتورهای لنز دار رنگی استفاده این مورد بسیار تاثیر مثبتی در فرآیند پلاک خوانی نرم افزار پلاک خوان خواهد داشت .

همچنین پرژکتورهای IR مادون قرمز هم تاثیر بسیار خوبی در فرآیند ثبت پلاک خودرو در سرعتهای مختلف در طول شب خواهند داشت تا حدی که ثبت پلاک خودرو در شب و در سرعتهای بالا بدون پرژکتور IR مادون قرمز نتیجه جالبی نخواهد داشت .

پلاک خوانی در شب

ثبت پلاک خودرو و پلاک خوانی در شب

برای اینکه بتوانیم پلاک خودرو را در طول شب و تاریکی به طور خوانا و واضح ثبت کنیم به غیر از آیتم نور محیط مورد دیگری به نام تنظیم شاتر دوربین مداربسته وجود دارد که میتوان آنرا درون تنظیمات پیشرفته در محیط نرم افزار دوربین مداربسته پیدا کرد ,

اصطلاحاتی که برای تنظیمات شاتر دوربین میشوند گاهی به عنوان exposure و در مواردی به عنوان shutter وجود دارند .

تنظیمات شاتر دوربین مداربسته به عوامل زیادی مانند نور محیط و سرعت خودرو وابسته است .

سرعت شاتر :

پایین بودن سرعت شاتر دوربین مداربسته باعث کشیده شدن تصویر میشود و تصویر پلاک خودرو در حین حرکت مات و در زمان توقف شفاف خواهد بود .

سرعت شاتر دوربین مداربسته

نور و سرعت شاتر :

بالا بردن بیش از اندازه شاتر باعث تیره شدن تصویر خواهد شد در این موارد حتما باید از پروژکتورهای IR مادون قرمز و یا نور مرعی برای بالا بردن نور استفاده کرد  .

سرعت شاتر و نور محیط

به طور خلاصه موتردی که در ثبت پلاک در طول شب از اهمیت بالایی برخوردار هستند عبارتند از :

استفاده از الگوریتمهای پردازشی خاص جهت پلاک خوانی در شب

استفاده ار پرژکتورهای IR مادون قرمز

استفاده از پرژکتورهای نور مرعی

تنظیم صحیح شاتر دوربین پلاک خوان متناسب با نور و سرعت خودرو

پلاک خوانی در شب

ثبت پلاک خودرو در طول شب توسط دوربین پلاک خوان یکی از چالشهای مهم و اساسی در پروژه های پلاک خوان ثبت تصاویر پلاک خودرو در طول ساعتهای مختلف شبانه روز است .

در نظر اول مسئله پلاک خوانی در شب بسیار ساده به نظر میرسد و البته ممکن است این مورد در پروژه های پلاک خوان پارکینگ که تردد خودرو به آهستگی انجام میشود به آسانی با نور IR مادون قرمز دوربین برطرف شود .

اما این مورد در پروژه ای پلاک خوان که سرعت خودرو بالاست و یا خودروهای دولتی و نظامی در آن تردد میکنند کاملا متفاوت است .

پلاک های دولتی با زمینه قرمز و پلاک های نظامی با زمینه سبز برای ثبت در نرم افزار پلاک خوان مشکلاتی را ایجاد میکنند و دلیل آن این است که در پلاک معمولی زمینه سفید و حروف مشکی ، اما در پلاک های نظامی زمبنه تیره(در حالت سیاه سفید) و حروف سفید هستند !!!!!!

در نهایت این تضاد باعث ایجاد چالش  خواهد شد .

برای حل این مسئله میتوان از پرژکتورهای لنز دار رنگی استفاده این مورد بسیار تاثیر مثبتی در فرآیند پلاک خوانی نرم افزار پلاک خوان خواهد داشت .

همچنین پرژکتورهای IR مادون قرمز هم تاثیر بسیار خوبی در فرآیند ثبت پلاک خودرو در سرعتهای مختلف در طول شب خواهند داشت تا حدی که ثبت پلاک خودرو در شب و در سرعتهای بالا بدون پرژکتور IR مادون قرمز نتیجه جالبی نخواهد داشت .

پلاک خوانی در شب

ثبت پلاک خودرو و پلاک خوانی در شب

برای اینکه بتوانیم پلاک خودرو را در طول شب و تاریکی به طور خوانا و واضح ثبت کنیم به غیر از آیتم نور محیط مورد دیگری به نام تنظیم شاتر دوربین مداربسته وجود دارد که میتوان آنرا درون تنظیمات پیشرفته در محیط نرم افزار دوربین مداربسته پیدا کرد ,

اصطلاحاتی که برای تنظیمات شاتر دوربین میشوند گاهی به عنوان exposure و در مواردی به عنوان shutter وجود دارند .

تنظیمات شاتر دوربین مداربسته به عوامل زیادی مانند نور محیط و سرعت خودرو وابسته است .

سرعت شاتر :

پایین بودن سرعت شاتر دوربین مداربسته باعث کشیده شدن تصویر میشود و تصویر پلاک خودرو در حین حرکت مات و در زمان توقف شفاف خواهد بود .

سرعت شاتر دوربین مداربسته

نور و سرعت شاتر :

بالا بردن بیش از اندازه شاتر باعث تیره شدن تصویر خواهد شد در این موارد حتما باید از پروژکتورهای IR مادون قرمز و یا نور مرعی برای بالا بردن نور استفاده کرد  .

سرعت شاتر و نور محیط

به طور خلاصه موتردی که در ثبت پلاک در طول شب از اهمیت بالایی برخوردار هستند عبارتند از :

استفاده از الگوریتمهای پردازشی خاص جهت پلاک خوانی در شب

استفاده ار پرژکتورهای IR مادون قرمز

استفاده از پرژکتورهای نور مرعی

تنظیم صحیح شاتر دوربین پلاک خوان متناسب با نور و سرعت خودرو