تنظیمات شاتر دوربین پلاک خوان و دوربین تشخیص چهره


تنظیمات شاتر دوربین پلاک خوان و دوربین تشخیص چهره از اساسی ترین موارد برای سیستمهای پردازش تصویری از جمله نرم افزار پلاک خوان و همچنین نرم افزار تشخیص چهره ، ارایه تصویر واضح از سوژه در حال حرکت جهت پردازش در نرم افزار هوشمند  میباشد  .

این سوژه میتواند یک خودرو در حال حرکت با سرعتهای مختلف که باید توسط نرم افزار پلاک خوان ، پلاک خودرو شناسایی و ثبت شود  و یا یک نفر در حال تردد که باید توسط نرم افزار شناسایی چهره ، چهره او شناسایی و ثبت شود .

سرعت شاتر دوربین بر اساس سرعت تردد سوژه وهمچنین نور محیط متفاوت و قطعا در نتیجه خروجی بسیار موثر است .

یکی از نکات بسیار بسیار مهم در نرم افزار پلاک خوان ، در پروژهای ثبت تخلف پلاک خوان در پروژه های پلاک خوان پارکینگ تنظیمات شاتر دوربین است نکته مهم این است که در صورت عدم تنظیم شاتر دوربین پلاک خوان قطعا راندمان پلاک خوانی به شدت پایین خواهد آمد .

در حالت اولیه تنظیمات ،  دوربین پلاک خوان به روی حالت اتوماتیک است و معمولا حالت اتوماتیک الویت را برای نور محیط در نظر میگیرد به همین خاطر در صورتی که سوژه ای مانند خودرو یا نفر در حال حرکت باشد تصویر اصطلاحا موشن بلور (motion blur) یا تار و کشیده خواهد شد و سیستم قادر به ثبت پلاک و پلاک خوانی و یا شناسایی چهره افراد نخواهد بود .


تنظیمات شاتر دوربین پلاک خوان


پیشنهادات اولیه و پیش فرض برای تنظیم دستی سرعت شاتر وجود دارد و معمولا نتایج قابل قبولی حاصل میشود که نمونه آن در تصویر زیر مشاهده میکنید اما به صورت حرفه ای به خصوص برای ثبت پلاک خودرو و پلاک خوانی همچنین شناسایی چهره تنظیمات بر اساس سرعت تردد  و میزان نور محیط انجام میشود .


تنظیمات شاتر دوربین تشخیص چهره

نکته مهم و اساسی برای تنظیم شاتر در پروژه ای دوربینهای پلاک خوان و همچنین دوربینهای ثبت تخلف که قرار است پلاک خودروها را در سرعتهای بالا ثبت کنند این است که با بالا بردن سرعت شاتر تصویر کلی دوربین پلاک خوان به سمت تاریک تر شدن خواهد رفت و در این موارد استفاده از پرژکتور IR و تنظیم آن بسیار پر اهمیت و در نتیجه ، دقت و رویت صحیح سوژه بسیار تاثیرگذار خواهد بود


نمونه تصویر تنظیمات شاتر دوربین پلاک خوان