محصولات پردازش تصویر شرکت هوش داده عصر فردا

نرم افزار شناسایی چهره
نرم افزار پلاک خوان پارکینگ
شناسایی کد کانتینر

نرم افزار تشخیص چهره هوش یار

نرم‌افزار تشخیص چهره برنامه ای ست که با استفاده از الگوریتم‌ها و تکنیک‌های پیچیده، توانایی شناسایی و تشخیص  چهره‌ها در تصاویر و ویدئوها دارد. نرم‌افزار تشخیص چهره با استفاده از مقایسه و تطابق چهره و تصویر الگو برای تشخیص هویت فرد استفاده می‌کنند….

ادامه در صفحه مربوط

نرم افزار پلاک خوان جاده ای هوش یار

به طور معمول نرم افزار پلاک خوان جاده اطلاعاتی از قبیل پلاک خودروهای عبوری ، سرعت ، نحوه عبور از معابر را به صورت دیتا جمع آوری و به مرکز ارسال میکند .برای صدور قبض جریمه توسط دوربینهای ثبت تخلف این سیستمها باید تاییدیه پلیس یا همان کد تخلف را داشته باشند ….

ادامه در صفحه مربوط

نرم افزار شناسایی کد کانتینر

شرکت‌های حمل‌ونقل، سیستم‌های شناسایی کد کانتینر را پیاده‌سازی می‌کنند تا از طریق OCR و پردازش تصویر برای کمک به اتوماسون نرم افزار و کاهش دخالت نیروی انسانی و کاهش ضریب خطای انسانی ازکدهای کانتینر استفاده کنند …

ادامه در صفحه مربوط

ارسال پیامک
نرم افزار پلاک خوان باسکول
نرم افزار جایگاه سوخت

پنل ارسال پیامک هوش یار

سیستم ارسال پیامک یکی از راه های ارتباطی و گزارش دهی در بستر تلفن های همراه است که میتواند تاثیر به سزایی در بالا بردن کیفیت گزارش دهی و در برخی موارد حتی صدور مجوزهای امنیتی برای کنترل تردد ها استفاده شود .

ادامه در صفحه مربوط

نرم افزار پلاک خوان باسکول هوش یار

پلاک خوان باسکول، برای شناسایی و خواندن پلاک خودروها در سیستم های باسکول استفاده می شود. این نرم افزار با استفاده از دوربین های پلاک خوان و الگوریتم های تشخیص تصویر، قادر به خواندن پلاک خودروها و انتقال اطلاعات آن به سیستم باسکول برای انجام عملیات وزن گیری است.

ادامه در صفحه مربوط

نرم افزار پلاک خوان جایگاه سوخت هوش یار

 نرم افزار پلاک خوان جایگاه سوخت با توجه به نیاز مهم جایگاه های پمپ بنزین جهت بررسی وضعیت سوخت گیری پمپ بنزین ، میزان تردد روزانه خودروها ، ارائه گزارش دقیق از تعداد تردد خودرو و زمان انجام تردد، صدور انواع مجوز ، ارسال گزارش به سیستم مرکزی پمپ بنزین ها و سایر موارد مورد نیاز طراحی و تولید شد است.

ادامه در صفحه مربوط

ماژول پلاک خوان جاده و پارکینگ
نرم افزار پلاک خوان پارکینگ
رله تحت شبكه

ماژول پلاک خوان هوش یار

ماژول پلاک خوان یک دستگاه و سخت افزار امبدد است که میتواند پس از اتصال به دوربین پلاک خوان کلیه موارد پرادزش تصویر ، شناسایی و ثبت پلاک خودرو را انجام دهد این سیستم همچنین توانایی گزارش دهی به صورت کامل و ارسال دیتا به سروری مرکزی یا تجمیع پلاک خوان را داراست .

ادامه در صفحه مربوط

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ هوش یار

فناوری نرم افزار پلاک خوان پارکینگ که به عنوان فناوری LPR پارکینگ نیز شناخته می شود، به اپراتورها اجازه می دهد تا به سرعت و با دقت پلاک خودروها را ثبت و وارد دیتا بیس نرم افزار پلاک خوان کند .  …

ادامه در صفحه مربوط

ماژول کنترلر هوش یار

به طور کلی در سیستمهای نظارتی ، امنیتی و همچنین سیستمهای پردازش تصویر ماننده پلاک خوان و تشخیص چهره ، ماژول کنترلر  یکی از کاربردی ترین قطعات مورد استفاده است که جهت کنترل گیتهای تردد و راهبند استفاده میشود  ….

ادامه در صفحه مربوط

نرم افزار شناسایی چهره

نرم افزار تشخیص چهره هوش یار

نرم‌افزار تشخیص چهره برنامه ای ست که با استفاده از الگوریتم‌ها و تکنیک‌های پیچیده، توانایی شناسایی و تشخیص  چهره‌ها در تصاویر و ویدئوها دارد. نرم‌افزار تشخیص چهره با استفاده از مقایسه و تطابق چهره و تصویر الگو برای تشخیص هویت فرد استفاده می‌کنند….

ادامه در صفحه مربوط

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ

نرم افزار پلاک خوان جاده ای هوش یار

به طور معمول نرم افزار پلاک خوان جاده اطلاعاتی از قبیل پلاک خودروهای عبوری ، سرعت ، نحوه عبور از معابر را به صورت دیتا جمع آوری و به مرکز ارسال میکند .برای صدور قبض جریمه توسط دوربینهای ثبت تخلف این سیستمها باید تاییدیه پلیس یا همان کد تخلف را داشته باشند .

ادامه در صفحه مربوط

شناسایی کد کانتینر

نرم افزار شناسایی کد کانتینر

شرکت‌های حمل‌ونقل، سیستم‌های شناسایی کد کانتینر را پیاده‌سازی می‌کنند تا از طریق OCR و پردازش تصویر برای کمک به اتوماسون نرم افزار و کاهش دخالت نیروی انسانی و کاهش ضریب خطای انسانی ازکدهای کانتینر استفاده کنند …

ادامه در صفحه مربوط

ارسال پیامک

پنل ارسال پیامک هوش یار

سیستم ارسال پیامک یکی از راه های ارتباطی و گزارش دهی در بستر تلفن های همراه است که میتواند تاثیر به سزایی در بالا بردن کیفیت گزارش دهی و در برخی موارد حتی صدور مجوزهای امنیتی برای کنترل تردد ها استفاده شود .

ادامه در صفحه مربوط

نرم افزار پلاک خوان باسکول

نرم افزار پلاک خوان باسکول هوش یار

پلاک خوان باسکول، برای شناسایی و خواندن پلاک خودروها در سیستم های باسکول استفاده می شود. این نرم افزار با استفاده از دوربین های پلاک خوان و الگوریتم های تشخیص تصویر، قادر به خواندن پلاک خودروها و انتقال اطلاعات آن به سیستم باسکول برای انجام عملیات وزن گیری است.

ادامه در صفحه مربوط

نرم افزار جایگاه سوخت

نرم افزار پلاک خوان جایگاه سوخت هوش یار

 نرم افزار پلاک خوان جایگاه سوخت که مبتنی بر تشخیص خودکار شماره پلاک (ANPR) عمل می کند، با توجه به نیاز مهم جایگاه های پمپ بنزین جهت بررسی وضعیت سوخت گیری پمپ بنزین ، میزان تردد روزانه خودروها ، ارائه گزارش دقیق از تعداد تردد خودرو و زمان انجام تردد، صدور انواع مجوز ، ارسال گزارش به سیستم مرکزی پمپ بنزین ها و سایر موارد مورد نیاز طراحی و تولید شد است.

ادامه در صفحه مربوط

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ هوش یار

فناوری نرم افزار پلاک خوان پارکینگ که به عنوان فناوری LPR پارکینگ نیز شناخته می شود، به اپراتورها اجازه می دهد تا به سرعت و با دقت پلاک خودروها را ثبت و وارد دیتا بیس نرم افزار پلاک خوان کند .  …

ادامه در صفحه مربوط

ماژول پلاک خوان جاده و پارکینگ

ماژول پلاک خوان هوش یار

ماژول پلاک خوان یک دستگاه و سخت افزار امبدد است که میتواند پس از اتصال به دوربین پلاک خوان کلیه موارد پرادزش تصویر ، شناسایی و ثبت پلاک خودرو را انجام دهد این سیستم همچنین توانایی گزارش دهی به صورت کامل و ارسال دیتا به سروری مرکزی یا تجمیع پلاک خوان را داراست .

ادامه در صفحه مربوط

رله تحت شبكه

ماژول کنترلر هوش یار

به طور کلی در سیستمهای نظارتی ، امنیتی و همچنین سیستمهای پردازش تصویر ماننده پلاک خوان و تشخیص چهره ، ماژول کنترلر  یکی از کاربردی ترین قطعات مورد استفاده است که جهت کنترل گیتهای تردد و راهبند استفاده میشود  ….

ادامه در صفحه مربوط

محصولات سخت افزاری

دوربین و تجهیزات پلاک خوان

دوربین تحت شبکه

لطفا کلیک کنید

دوربین پلاک خوان صنعتی hd-teck

دوربین پلاک خوان

لطفا کلیک کنید

پرژکتور دید درشب استفاده در پروژه های پلاک خوان

پرژکتور IR

لطفا کلیک کنید

ثبت محدوده سرعت

قابلیت ثبت سرعت لحظه ای به همراه پلاک خوانی به صورت پردازش تصویر از قابلیتهای نرم افزار جاده ای هوش یار

نرم افزار پلاک خوان و ثبت محدوده سرعت بدون رادار

نرم افزار پلاک خوان به همراه ثبت محدوده سرعت خودرو بدون رادار و به وسیله پردازش تصویر

تشخیص نوع خودرو :

یکی دیگر از قابلیتهای نرم افزار پلاک خوان هوش یار شناسایی نوع خودرو به صورت اتوماتیک و از طریق هوش مصنوعی میباشد .

پلاک خوانی و تشخیص نوع خودرو

قابلیت پلاک خوانی و شناسایی  نوع خودرو به صورت اتوماتیک در نرم و همچنین امکان جستجو بر اساس نوع خودرو


تخمین سرعت خودرو به واسطه پردازش تصویر :

نرم افزار پلاک خوان به همراه ثبت سرعت لحظه ای

نرم افزار پلاک خوان به همراه قابلیت ویژه ثبت محدوده سرعت تردد خودروهای عبوری بدون رادار و بر اساس پردازش تصویر


شناسایی چهره با ماسک :
نرم افزار تشخیص چهره

نرم افزار شناسایی چهره با قابلیت شناسایی دقیق چهره حتی با ماسک که امکان ثبت و نظارت بر تردد افراد در شرایطهای اضطراری مختلف را فراهم میکند