محصولات پردازش تصویر

محصولات سخت افزاری

دوربین و تجهیزات پلاک خوان

دوربین پلاک خوان

لطفا کلیک کنید

پرژکتور دید درشب استفاده در پروژه های پلاک خوان

پرژکتور IR

لطفا کلیک کنید

ثبت محدوده سرعت

قابلیت ثبت سرعت لحظه ای به همراه پلاک خوانی به صورت پردازش تصویر از قابلیتهای نرم افزار جاده ای هوش یار

نرم افزار پلاک خوان و ثبت محدوده سرعت بدون رادار

نرم افزار پلاک خوان به همراه ثبت محدوده سرعت خودرو بدون رادار و به وسیله پردازش تصویر

تشخیص نوع خودرو :

یکی دیگر از قابلیتهای نرم افزار پلاک خوان هوش یار شناسایی نوع خودرو به صورت اتوماتیک و از طریق هوش مصنوعی میباشد .

پلاک خوانی و تشخیص نوع خودرو

قابلیت پلاک خوانی و شناسایی  نوع خودرو به صورت اتوماتیک در نرم و همچنین امکان جستجو بر اساس نوع خودرو


تخمین سرعت خودرو به واسطه پردازش تصویر :

نرم افزار پلاک خوان به همراه ثبت سرعت لحظه ای

نرم افزار پلاک خوان به همراه قابلیت ویژه ثبت محدوده سرعت تردد خودروهای عبوری بدون رادار و بر اساس پردازش تصویر


شناسایی چهره با ماسک :
نرم افزار تشخیص چهره

نرم افزار شناسایی چهره با قابلیت شناسایی دقیق چهره حتی با ماسک که امکان ثبت و نظارت بر تردد افراد در شرایطهای اضطراری مختلف را فراهم میکند