پروژکتور IR مادون قرمز

برای اینکه بتوان پلاک خودروها را در شبانه روز و به طور بی نقص شناسایی کنید  ، تنها یک راه حل خوب وجود دارد و آن پرژکتور IR مادون قرمز است .

ما در شرکت هوش داده عصر فردا در تلاشیم تا با بررسی این موضوع اهمیت آنرا مشخص کنیم .

البته تقریبا تمام دوربینهای نظارتی دارای سیستم IR مادون قرمز هستند اما معمولا کاربرد آنها در فواصل کوتاه و توانایی ارایه خدمات تخصصی که پروژکتور IR مادون قرمز ارائه میکند را ندارند .

معمولا اولویت دید در شب در دوربینهای نظارتی روشن کردن کل محیط نظارتی است که کاربر بتواند در تاریکی مطلق محیط را رصد کند اما این امر در دوربینهای پلاک خوان کاملا متضاد است .

هدف استفاده از پرژکتور IR مادون قرمز در دوربینهای پلاک خوان زوم کردن نور پرژکتور دید در شب در یک محوطه خاص که محل عبور خودرو است میباشد تا بتوان پلاک خودرو را با شدت نور بالا مشاهده کرد .

همجنین باید نورهای مزاحم که از سمت خودرو متصاعد میشوند را پوشش داده و تصویر پلاک واضح باشد .

پروژکتور IR مادون قرمز در دوربینهای پلاک خوان دارای لنزهایی هستند که میتواند نور IR مادون قرمز را در محیطی خاص متمرکز کند و به این واسطه محل عبور خودرو کاملا روشن و پلاک خودرو کاملا مشخص رویت خواهد شد .

این امر نکته کلیدی در بالا بردن کیفیت پلاک خوانی در نرم افزار پلاک خوان در طول شب میباشد.

پرژکتور IR مادون قرمز به طور تخصصی و برای کاربردهای مختلفی استفاده میشود که مهمترین آن برای کاربرد نرم افزار پلاک خوان و سیستمهای ثبت پلاک استفاده میشود .

پروژکتور IR مادون قرمز 1

کاربرد پروژکتور IR مادون قرمز 

به طور کلی کابرد پرژکتور IR در دوربین پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان خود به دو دسته کلی تقسیم میشود:

1- پلاک خوان جاده

پروژکتورهای IR مادون قرمز در سیستمهای جاده ای دارای لنزهای تابشی زوم هستند که زاویه ای حدود 15 تا 30 درجه دارند و برای فواصل پلاک خوانی بین 15 تا 25 متر در جاده و جهت پلاک خوانی خودروها از آنها استفاده میشود .

پروژکتور IR مادون قرمز جاده

نکته طلایی در مورد پروژکتورهای IR تنظیم انهاست ….. !!!!

بله حتما پرژکتورها هم مانند دوربین های پلاک خوان جاده باید تنظیم زاویه شوند و بهترین زمان تنظیم پروژکتورهای IR مادون قرمز در طول شب است .

راحت ترین نحوه تنظیم پرژکتور دید در شب از طریق تنظیم تصویری و رویت وضعیت پلاک خودروهای عبوری در زمان تردد خودروها در نرم افزار پلاک خوان است.

نحوه تنظیم پروژکتور دید شب برای جاده :

در ابتدا باید دوربین را در وضعیت سیاه سفید قرار داد در حالت رنگی دوربین پلاک از IR CUTTER استفاده میکند یعنی عملا نور مادون قرمز پرژکتور را نمی بیند و پروژکتور عملا بلا استفاده است .

پس قرار گیری دوربین پلاک خوان در حالت سیاه و سفید به خصوص در تاریکی شب کاملا میتوان شعاع نوری پرژکتور دید در شب را رویت و زاویه آنرا تنظیم کرد .

در حالت تنظیم دقیق پروژکتور دید در شب ، پلاک خودروها کاملا شفاف و واضح خواهد بود البته این منوط به سایر عوامل نیز هست مانند :

  • تنظیمات فوکوس لنز دوربین پلاک خوان
  • تنظیمات شاتر نوری دوربین پلاک خوان (expesure)
  • سایر تنظیمات نوری مانند (gain , brightness)

2- پلاک خوان پارکینگ

در سیستمهای پلاک خوان پارکینگ معمولا از پروژکتورهای دید در شب با توان کمتر استفاده میشود . با توجه به فاصله کم خودرو تا دوربین پلاک خوان دیگر نیازی به استفاده از پروژکتورهای دید در شب با توان بالا و لنزهای تابشی زوم وجود ندارد .

همچنین در پروژه های پلاک خوان پارکینگ میتوان از پروژکتورهای نور مرعی یا وارم لایت استفاده کرد تا پلاک خودرو به صورت رنگی ثبت گردد .

در زمان استفاده از پروژکتور نور سفید حتما باید از لنزهای تابشی استفاده کرد تا نور راننده را آزار ندهد.

سیستمهای مادون قرمز به گونه ای تنظیم شده است که چراغ های جلوی خودرو فیلتر شوند و نور مادون قرمز  به اندازه کافی قوی است تا پلاک خودرو را روشن کند. دوربینها معمولا توانایی خوانش پلاک در نور مستقیم را ندارند و نمی‌تواند پلاک‌های خودرو را در بیشتر موقعیت‌ها بخواند، معمولاً یک تصویر سیاه یا تاریک ایجاد می‌کند.

با وجود سیستم مادون قرمز در اغلب تجهیزات اما به طور خاص پرژکتورهای مادون قرمز قابلیت ارایه یک تصویر عالی و بی نقص در طور شب و روز را دارا هستند و کاربر را از نیاز به تغییرات دائمی تنظیمات نوری دوربین به طور کامل بی نیاز خواهد کرد .

همچنین تابش نور مادون قرمز هرگز آزاری را متوجه راننده نخواهد کرد .

برای اینکه بتوان پلاک خودروها را در شبانه روز و به طور بی نقص شناسایی کنید  ، تنها یک راه حل خوب وجود دارد و آن پرژکتور IR مادون قرمز است .

البته تقریبا تمام دوربینهای نظارتی دارای سیستم IR مادون قرمز هستند اما معمولا کاربرد آنها در فواصل کوتاه و توانایی ارایه خدمات تخصصی که پروژکتور IR مادون قرمز ارائه میکند را ندارند .

معمولا اولویت دید در شب در دوربینهای نظارتی روشن کردن کل محیط نظارتی است که کاربر بتواند در تاریکی مطلق محیط را رصد کند اما این امر در دوربینهای پلاک خوان کاملا متضاد است .

هدف استفاده از پرژکتور IR مادون قرمز در دوربینهای پلاک خوان زوم کردن نور پرژکتور دید در شب در یک محوطه خاص که محل عبور خودرو است میباشد تا بتوان پلاک خودرو را با شدت نور بالا مشاهده کرد .

همجنین باید نورهای مزاحم که از سمت خودرو متصاعد میشوند را پوشش داده و تصویر پلاک واضح باشد .

پروژکتور IR مادون قرمز در دوربینهای پلاک خوان دارای لنزهایی هستند که میتواند نور IR مادون قرمز را در محیطی خاص متمرکز کند و به این واسطه محل عبور خودرو کاملا روشن و پلاک خودرو کاملا مشخص رویت خواهد شد .

این امر نکته کلیدی در بالا بردن کیفیت پلاک خوانی در نرم افزار پلاک خوان در طول شب میباشد.

پرژکتور IR مادون قرمز به طور تخصصی و برای کاربردهای مختلفی استفاده میشود که مهمترین آن برای کاربرد نرم افزار پلاک خوان و سیستمهای ثبت پلاک استفاده میشود .

پرژکتور IR پلاک خوان

کاربرد پروژکتور IR مادون قرمز 

به طور کلی کابرد پرژکتور IR در دوربین پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان خود به دو دسته کلی تقسیم میشود:

1- پلاک خوان جاده

پروژکتورهای IR مادون قرمز در سیستمهای جاده ای دارای لنزهای تابشی زوم هستند که زاویه ای حدود 15 تا 30 درجه دارند و برای فواصل پلاک خوانی بین 15 تا 25 متر در جاده و جهت پلاک خوانی خودروها از آنها استفاده میشود .

پرژکتور IR پلاک خوان جاده

نکته طلایی در مورد پروژکتورهای IR تنظیم انهاست ….. !!!!

بله حتما پرژکتورها هم مانند دوربین های پلاک خوان جاده باید تنظیم زاویه شوند و بهترین زمان تنظیم پروژکتورهای IR مادون قرمز در طول شب است .

راحت ترین نحوه تنظیم پرژکتور دید در شب از طریق تنظیم تصویری و رویت وضعیت پلاک خودروهای عبوری در زمان تردد خودروها در نرم افزار پلاک خوان است.

نحوه تنظیم پروژکتور دید شب برای جاده :

در ابتدا باید دوربین را در وضعیت سیاه سفید قرار داد در حالت رنگی دوربین پلاک از IR CUTTER استفاده میکند یعنی عملا نور مادون قرمز پرژکتور را نمی بیند و پروژکتور عملا بلا استفاده است .

پس قرار گیری دوربین پلاک خوان در حالت سیاه و سفید به خصوص در تاریکی شب کاملا میتوان شعاع نوری پرژکتور دید در شب را رویت و زاویه آنرا تنظیم کرد .

در حالت تنظیم دقیق پروژکتور دید در شب ، پلاک خودروها کاملا شفاف و واضح خواهد بود البته این منوط به سایر عوامل نیز هست مانند :

  • تنظیمات فوکوس لنز دوربین پلاک خوان
  • تنظیمات شاتر نوری دوربین پلاک خوان (expesure)
  • سایر تنظیمات نوری مانند (gain , brightness)

2- پلاک خوان پارکینگ

در سیستمهای پلاک خوان پارکینگ معمولا از پروژکتورهای دید در شب با توان کمتر استفاده میشود . با توجه به فاصله کم خودرو تا دوربین پلاک خوان دیگر نیازی به استفاده از پروژکتورهای دید در شب با توان بالا و لنزهای تابشی زوم وجود ندارد .

همچنین در پرزوژه های پلاک خوان پارکینگ میتوان از پروژکتورهای نور مرعی یا وارم لایت استفاده کرد تا پلاک خودرو به صورت رنگی ثبت گردد .

در زمان استفاده از پروژکتور نور سفید حتما باید از لنزهای تابشی استفاده کرد تا نور راننده را آزار ندهد.

سیستمهای مادون قرمز به گونه ای تنظیم شده است که چراغ های جلوی خودرو فیلتر شوند و نور مادون قرمز  به اندازه کافی قوی است تا پلاک خودرو را روشن کند. دوربینها معمولا توانایی خوانش پلاک در نور مستقیم را ندارند و نمی‌تواند پلاک‌های خودرو را در بیشتر موقعیت‌ها بخواند، معمولاً یک تصویر سیاه یا تاریک ایجاد می‌کند.

با وجود سیستم مادون قرمز در اغلب تجهیزات اما به طور خاص پرژکتورهای مادون قرمز قابلیت ارایه یک تصویر عالی و بی نقص در طور شب و روز را دارا هستند و کاربر را از نیاز به تغییرات دائمی تنظیمات نوری دوربین به طور کامل بی نیاز خواهد کرد .

همچنین تابش نور متدون قرمز هرگز آزاری را متوجه راننده نخواهد کرد .

پروژکتور IR مادون قرمز  48 وات

پرژکتور IR 48W

مناسب برای پلاک خوانی در معابر اصلی

جزییات 48 وات

پروژکتور IR مادون قرمز وات 30

پرژکتور IR 30W

مناسب برای پلاک خوانی در معابر فرعی

جزییات تصویر

پروژکتور IR مادون قرمز وات 20

پرژکتور IR 20W

مناسب برای پلاک خوانی در پارکینگ(15 متر)

جزییات 20 وات

پروژکتور IR مادون قرمز وات12

پرژکتور IR 12W

مناسب برای پلاک خوانی در پارکینگ

جزییات 12 وات