نرم افزار پلاک خوان پارکینگ

سیستم هوشمند

سیستم هوشمند

پلاک خوان پارکینگ

پلاک خوان پارکینگ

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

استفاده از تکنولوژی

استفاده از تکنولوژی

جهت ارتقاء نرم افزار

جهت ارتقاء نرم افزار پلاک خوان

امکان استفاده از

امکان استفاده از

مجوزهای مختلف

مجوزهای مختلف

جهت کنترل راهبند

جهت کنترل راهبند

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ

فناوری نرم افزار پلاک خوان پارکینگ که به عنوان فناوری LPR پارکینگ نیز شناخته می شود، به اپراتورها اجازه می دهد تا به سرعت و با دقت پلاک خودروها را ثبت و وارد دیتا بیس نرم افزار پلاک خوان کند . ابتدا داده ها با استفاده از دوربین تشخیص پلاک خودرو جمع آوری می شود.

سپس، هنگامی که به یک سیستم پلاک خوان پارکینگ  متصل می‌شوید، این داده‌ها بلافاصله پردازش می‌شوند.

این فناوری می تواند تشخیص دهد که آیا خودروی پارک شده  پرداختی انجام داده یا راننده دارای مجوز است یا خیر.

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ به کاربران این امکان را می دهد که صدها پلاک خودرو را در مدت زمان کوتاهی اسکن کنند. این امر نیاز پارکبان را برای وارد کردن شماره پلاک به صورت دستی در دستگاه های خود برطرف می کند. اجرای فناوری پلاک خوان پارکینگ می تواند باعث صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه شود.

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ کنترل تردد و صدور مجوز

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ

فناوری نرم افزار پلاک خوان پارکینگ که به عنوان فناوری LPR پارکینگ نیز شناخته می شود، به اپراتورها اجازه می دهد تا به سرعت و با دقت پلاک خودروها را ثبت و وارد دیتا بیس نرم افزار پلاک خوان کند . ابتدا داده ها با استفاده از دوربین تشخیص پلاک خودرو جمع آوری می شود.

سپس، هنگامی که به یک سیستم پلاک خوان پارکینگ  متصل می‌شوید، این داده‌ها بلافاصله پردازش می‌شوند.

این فناوری می تواند تشخیص دهد که آیا خودروی پارک شده  پرداختی انجام داده یا راننده دارای مجوز است یا خیر.

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ به کاربران این امکان را می دهد که صدها پلاک خودرو را در مدت زمان کوتاهی اسکن کنند. این امر نیاز پارکبان را برای وارد کردن شماره پلاک به صورت دستی در دستگاه های خود برطرف می کند. اجرای فناوری پلاک خوان پارکینگ می تواند باعث صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه شود.

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ کنترل تردد و صدور مجوز

موارد استفاده نرم افزار پلاک خوان پارکینگ چیست ؟

همه اپراتورهای پارکینگ می توانند از فناوری نرم افزار پلاک خوان پارکینگ و راه حل اجرای دیجیتال پارکینگ بهره مند شوند. به عنوان مثال شهرداری ها می توانند از فناوری پلاک خوان برای پارک حاشیه ای ، پارکینگهای مکانیزه ، عوارض تردد در طرح ترافیک و در محیط های داخل یا خارج از خیابان استفاده کنند.

دانشگاه‌ها می‌توانند از فناوری LPR برای بررسی مجوزهای پارکینگ در پارکینگ ها استفاده کنند. این فناوری همچنین می تواند توسط اپراتورهای خصوصی، بیمارستان ها، شرکت ها و فرودگاه ها استفاده شود.

در کل ، هر محیطی یک راه حل اجرایی پارکینگ LPR مبتنی بر ابر می تواند به اپراتورها کمک کند تا وسایل نقلیه ناسازگار را شناسایی کنند و به وسایل دارای مچوز اجازه تردد بدهند .

مزایای سیستم پلاک خوان پارکینگ

بهبود دقت و کاهش ضایعات

تجزیه و تحلیل ویدئویی تشخیص پلاک خودرو با توجه به استفاده نرم افزار پلاک خوان از ساختار هوش مصنوعی دارای دقت بسیار بالایی است .

در جایی که انسان ها خطا می کنند، سیستم تشخیص پلاک به شما کمک می کند سوابق دقیقی از تمام وسایل نقلیه موجود در پارکینگ خود داشته باشید. این فرآیند، شناسایی متخلفان را آسان‌تر می‌کند و استنادها را دقیق نگه می‌دارد.

در گذشته، بررسی دستی وسایل نقلیه تنها گزینه برای اجرای ورود و خروج وسایل نقلیه مجاز در پارکینگ بود. با این حال، این فرآیند زمان بر بود و به راحتی در معرض خطا بود. با تجزیه و تحلیل ویدئویی در قالب تشخیص پلاک، سیستم به طور خودکار وسایل نقلیه ثبت نشده را علامت گذاری می کند و تیم شما را مطابق با آن هشدار می دهد.

شما حتی می توانید لیست هایی را در پایگاه داده خود از وسایل نقلیه تایید شده ایجاد کنید تا شناسایی آسان تر شود. به عنوان مثال، در پارکینگ کارکنان شرکت، شما می توانید لیستی از وسایل نقلیه مجاز یا ممنوعه را در صورت نیاز تهیه کنید.

بدون نیاز به مجوزهای فیزیکی یا بلیط، به کاهش ضایعات ملک خود، کاهش هزینه های عملیاتی و رفع نیاز به عملیات دستی کمک می کنید.

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ بررسی هوشمند جای پارک

موارد استفاده نرم افزار پلاک خوان پارکینگ چیست ؟

همه اپراتورهای پارکینگ می توانند از فناوری نرم افزار پلاک خوان پارکینگ و راه حل اجرای دیجیتال پارکینگ بهره مند شوند. به عنوان مثال شهرداری ها می توانند از فناوری پلاک خوان برای پارک حاشیه ای ، پارکینگهای مکانیزه ، عوارض تردد در طرح ترافیک و در محیط های داخل یا خارج از خیابان استفاده کنند.

دانشگاه‌ها می‌توانند از فناوری LPR برای بررسی مجوزهای پارکینگ در پارکینگ ها استفاده کنند. این فناوری همچنین می تواند توسط اپراتورهای خصوصی، بیمارستان ها، شرکت ها و فرودگاه ها استفاده شود.

در کل ، هر محیطی یک راه حل اجرایی پارکینگ LPR مبتنی بر ابر می تواند به اپراتورها کمک کند تا وسایل نقلیه ناسازگار را شناسایی کنند و به وسایل دارای مچوز اجازه تردد بدهند .

مزایای سیستم پلاک خوان پارکینگ

بهبود دقت و کاهش ضایعات

تجزیه و تحلیل ویدئویی تشخیص پلاک خودرو با توجه به استفاده نرم افزار پلاک خوان از ساختار هوش مصنوعی دارای دقت بسیار بالایی است .

در جایی که انسان ها خطا می کنند، سیستم تشخیص پلاک به شما کمک می کند سوابق دقیقی از تمام وسایل نقلیه موجود در پارکینگ خود داشته باشید. این فرآیند، شناسایی متخلفان را آسان‌تر می‌کند و استنادها را دقیق نگه می‌دارد.

در گذشته، بررسی دستی وسایل نقلیه تنها گزینه برای اجرای ورود و خروج وسایل نقلیه مجاز در پارکینگ بود. با این حال، این فرآیند زمان بر بود و به راحتی در معرض خطا بود. با تجزیه و تحلیل ویدئویی در قالب تشخیص پلاک، سیستم به طور خودکار وسایل نقلیه ثبت نشده را علامت گذاری می کند و تیم شما را مطابق با آن هشدار می دهد.

شما حتی می توانید لیست هایی را در پایگاه داده خود از وسایل نقلیه تایید شده ایجاد کنید تا شناسایی آسان تر شود. به عنوان مثال، در پارکینگ کارکنان شرکت، شما می توانید لیستی از وسایل نقلیه مجاز یا ممنوعه را در صورت نیاز تهیه کنید.

بدون نیاز به مجوزهای فیزیکی یا بلیط، به کاهش ضایعات ملک خود، کاهش هزینه های عملیاتی و رفع نیاز به عملیات دستی کمک می کنید.

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ بررسی هوشمند جای پارک

جلوگیری از ترافیک در ورودی و خروجی پارکینگ

پارکینگ‌ها می‌توانند به سرعت در ساعات اوج با توقف خودروها برای گرفتن بلیط یا تأیید هویت خود قبل از ورود، مسدود شوند. با این حال، با نرم افزار پلاک خوان پارکینگ ، ترافیک می تواند بدون نیاز به توقف به آرامی جریان یابد، زیرا دوربین پلاک خوان شماره پلاک آنها را به طور خودکار ضبط می کند.

در نتیجه جریان ترافیک بهبود یافته به کاهش تصادفات و جلوگیری ار اتلاف زمان کمک می کند و به کاهش مسئولیت و ریسک شما در قبال حوادث کمک می کند.

مشتریان نه تنها از ترافیک کمتر در ورودی ها و خروجی ها رضایت بیشتری خواهند داشت – که وقتی پارکینگ شما در یک خیابان شلوغ قرار دارد می تواند خطرناک باشد – بلکه آنها به جای گم کردن بلیط و داشتن بلیط، از یک سیستم دقیق، راضی تر خواهند بود.

بهترین بخش در مورد نرم افزار پلاک خوان پارکینگ این است که در شرایط نوری محدود کار می‌کند و می‌تواند پلاک خودروها را حتی در صورت سرعت زیاد یا انجام سایر فعالیت‌های ناایمن ثبت کند. بنابراین نه تنها خطای انسانی را کاهش می دهید، بلکه ایمنی و کارایی را با این فناوری افزایش می دهید

با راه حل های بدون لمس به کارکنان و رانندگان کمک کنید تا ایمن تر بمانند

فناوری نرم افزار پلاک خوان نیاز به حضور کارکنان در محل پارکینگ شما را کاهش می دهد یا از بین می برد.

با ورود و خروج بدون لمس، رانندگان نیازی به نگرانی در مورد انتشار یا ابتلا به میکروب و ویروس ندارند.

رانندگان می توانند به سادگی با استفاده از شماره پلاک خود به صورت آنلاین پرداخت کنند، که به معنای عدم تعامل فیزیکی با کارمندان شما و پارک ایمن تر و کارآمدتر است.

حتی می‌توانید از مشتریان خود بخواهید حساب خود را به صورت آنلاین مدیریت کنند، به این معنی که آنها می‌توانند وسایل نقلیه را تغییر داده و به مجوز خود اضافه کنند و تماس با افراد دیگر را به حداقل برسانند.

تیم مدیریت شما همچنین می‌تواند فهرستی از وسایل نقلیه بالقوه خطرناک یا تحت تعقیب را از امنیت محوطه دانشگاه یا پلیس محلی داشته باشد که به شما کمک می‌کند پارکینگ‌های خود را ایمن کنید و همه را ایمن نگه دارید.

راهنمای نصب دوربین پلاک خوان LPR

جلوگیری از ترافیک در ورودی و خروجی پارکینگ

پارکینگ‌ها می‌توانند به سرعت در ساعات اوج با توقف خودروها برای گرفتن بلیط یا تأیید هویت خود قبل از ورود، مسدود شوند. با این حال، با نرم افزار پلاک خوان پارکینگ ، ترافیک می تواند بدون نیاز به توقف به آرامی جریان یابد، زیرا دوربین پلاک خوان شماره پلاک آنها را به طور خودکار ضبط می کند.

در نتیجه جریان ترافیک بهبود یافته به کاهش تصادفات و جلوگیری ار اتلاف زمان کمک می کند و به کاهش مسئولیت و ریسک شما در قبال حوادث کمک می کند.

مشتریان نه تنها از ترافیک کمتر در ورودی ها و خروجی ها رضایت بیشتری خواهند داشت – که وقتی پارکینگ شما در یک خیابان شلوغ قرار دارد می تواند خطرناک باشد – بلکه آنها به جای گم کردن بلیط و داشتن بلیط، از یک سیستم دقیق، راضی تر خواهند بود.

بهترین بخش در مورد نرم افزار پلاک خوان پارکینگ این است که در شرایط نوری محدود کار می‌کند و می‌تواند پلاک خودروها را حتی در صورت سرعت زیاد یا انجام سایر فعالیت‌های ناایمن ثبت کند. بنابراین نه تنها خطای انسانی را کاهش می دهید، بلکه ایمنی و کارایی را با این فناوری افزایش می دهید

با راه حل های بدون لمس به کارکنان و رانندگان کمک کنید تا ایمن تر بمانند

فناوری نرم افزار پلاک خوان نیاز به حضور کارکنان در محل پارکینگ شما را کاهش می دهد یا از بین می برد.

با ورود و خروج بدون لمس، رانندگان نیازی به نگرانی در مورد انتشار یا ابتلا به میکروب و ویروس ندارند.

رانندگان می توانند به سادگی با استفاده از شماره پلاک خود به صورت آنلاین پرداخت کنند، که به معنای عدم تعامل فیزیکی با کارمندان شما و پارک ایمن تر و کارآمدتر است.

حتی می‌توانید از مشتریان خود بخواهید حساب خود را به صورت آنلاین مدیریت کنند، به این معنی که آنها می‌توانند وسایل نقلیه را تغییر داده و به مجوز خود اضافه کنند و تماس با افراد دیگر را به حداقل برسانند.

تیم مدیریت شما همچنین می‌تواند فهرستی از وسایل نقلیه بالقوه خطرناک یا تحت تعقیب را از امنیت محوطه دانشگاه یا پلیس محلی داشته باشد که به شما کمک می‌کند پارکینگ‌های خود را ایمن کنید و همه را ایمن نگه دارید.

راهنمای نصب دوربین پلاک خوان LPR

چرا LPR را انتخاب کنید؟

اول از همه، ایمنی: پلاک خودرو به عنوان یک بلیط مجازی عمل می کند و دسترسی آزاد را فراهم می کند و از خودروهای دزدیده شده یا تعویض بلیط جلوگیری می کند. از آنجایی که بلیط و پلاک خودرو باید در هنگام ورود و خروج مطابقت داشته باشند، پیگیری رفتارهای متقلبانه تقریباً غیرممکن است. با سیستم پلاک خوان پارکینگ همچنین می توانید به راحتی لیست های سیاه را مدیریت کنید و کنترل همه رویدادها و حرکات در ورودی و خروجی را در دست داشته باشید.

علاوه بر این، LPR همچنین امکان ادغام و سفارشی سازی های متعدد را فراهم می کند، به خصوص برای پارکینگ قراردادی که در آن کاربر مکرر می تواند بدون هیچ عنوانی غیر از پلاک خودرو، به راحتی به پارکینگ دسترسی داشته باشد و از آن خارج شود.

با سیستم پلاک خوان پارکینگ همچنین می توان با بلیط از پیش پرداخت شده وارد شد یا از راه حل های بدون نقد استفاده کرد. یکی دیگر از مزایای ارائه شده توسط سیستم پلاک خوان پارکینگ در ورودی/خروجی امکان رزرو جای پارک از قبل برای اطمینان از تجربه بدون دردسر است.

آخرین اما نه کم اهمیت، سیستم پلاک خوان پارکینگ را می توان به روز رسانی کرد و به راه حل های موجود اضافه کرد. اکنون، تصور اینکه چگونه LPR می‌تواند نه تنها تجربیات پارک‌کنندگان را بهبود بخشد، بلکه طیف گسترده‌ای از مزیت‌ها را برای اپراتورهای پارک خودرو ایجاد کند، دشوار نیست.

چرا LPR را انتخاب کنید؟

اول از همه، ایمنی: پلاک خودرو به عنوان یک بلیط مجازی عمل می کند و دسترسی آزاد را فراهم می کند و از خودروهای دزدیده شده یا تعویض بلیط جلوگیری می کند. از آنجایی که بلیط و پلاک خودرو باید در هنگام ورود و خروج مطابقت داشته باشند، پیگیری رفتارهای متقلبانه تقریباً غیرممکن است. با سیستم پلاک خوان پارکینگ همچنین می توانید به راحتی لیست های سیاه را مدیریت کنید و کنترل همه رویدادها و حرکات در ورودی و خروجی را در دست داشته باشید.

علاوه بر این، LPR همچنین امکان ادغام و سفارشی سازی های متعدد را فراهم می کند، به خصوص برای پارکینگ قراردادی که در آن کاربر مکرر می تواند بدون هیچ عنوانی غیر از پلاک خودرو، به راحتی به پارکینگ دسترسی داشته باشد و از آن خارج شود.

با سیستم پلاک خوان پارکینگ همچنین می توان با بلیط از پیش پرداخت شده وارد شد یا از راه حل های بدون نقد استفاده کرد. یکی دیگر از مزایای ارائه شده توسط سیستم پلاک خوان پارکینگ در ورودی/خروجی امکان رزرو جای پارک از قبل برای اطمینان از تجربه بدون دردسر است.

آخرین اما نه کم اهمیت، سیستم پلاک خوان پارکینگ را می توان به روز رسانی کرد و به راه حل های موجود اضافه کرد. اکنون، تصور اینکه چگونه LPR می‌تواند نه تنها تجربیات پارک‌کنندگان را بهبود بخشد، بلکه طیف گسترده‌ای از مزیت‌ها را برای اپراتورهای پارک خودرو ایجاد کند، دشوار نیست.

قابلیت جستجوی هوشمند

امکان جستجوی هوشمند بر اساس زمان تردد ، شماره پلاک ، نوع مجوز و …

صدور مجوزهای مختلف

تایین مجوزهای مختلف (روزانه ، زمان مند ، دایم) جهت کنتزل تردد خودروها

قابلیت قرائت پلاک با دقت بسیار بالا

با در نظرگرفتن شرایط محیط ، زاویه دوربین ، تمیز بودن و مخدوش نبودن پلاک ، دقت نرم افزار میتواند بدون خطا و بالغ بر 99 درصد باشد

کنترل راهبند به صورت اتوماتیک

مدیریت تردد خودروها وکنترل راهبند به واسطه صدور مجوزهای مختلف توسط نرم افزار

نرم افزار تحت وب

با قابلیت استفاده از انواع دستگاه های هوشمند (لپ تاپ، تبلت، موبایل و …) به واسطه مرورگر و امکان استفاده کاربران، با دسترسى هاى مختلف و کنترل عملکرد آنها