تشخیص کلیه پلاک های استاندارد ایران

farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing

farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing farda markrketing

محصولات پلاک خوان

نرم افزار پلاک خوان جاده

پلاک خوان یا سیستم تشخیص پلاک (LPR) یک فرآیند خودکار است که از یک پلاک عکس گرفته و با تبدیل آن تصویر به حروف عددی، آن را برای شناسایی خودرو و اتصال به پایگاه داده ها، اسکن می کند. پلاک‌خوان‌های خودکار (ALPR) سیستم‌های دوربین با سرعت تشخیص بالا و کنترل‌شده توسط رایانه هستند که معمولاً از فناوری تشخیص کاراکتر تصویری به متن (OCR) برای خواندن پلاک‌ها با سرعتی بسیار بالاتر از اپراتورهای انسانی یا دوربین‌ها استفاده می‌کنند. نرم افزار پلاک خوان در گزارشات تردد و تخلف به پلیس، صنعت، برنامه های امنیتی شخصی و برای جمع آوری عوارض در بزرگراه ها استفاده می شود.

سیستم های پلاک خوان چگونه عمل می کند؟

LPR از تشخیص کاراکتر نوری برای خواندن پلاک ها استفاده می کند و یک الگوریتم داده های جمع آوری شده را با پایگاه داده مطابقت می دهد. این سیستم اجزای زیر را ترکیب می کند تا به راحتی کار کند.

دوربین های پلاک خوان

دوربینهای پلاک خوان  می‌توانند در طول شب و روز با دقت و کیفیت بالا ، تصویر رنگی و  واضحی ثبت کنند و جزئیات کافی برای شناسایی خودرو ارائه دهند اما در دوربینهای نظارتی معمولی ممکن است تصاویر با کیفیت بالا ارائه نشوند این مورد به خصوص در طول تاریکی بیشتر خودنمایی میکند .

الگوریتم OCR

این الگوریتم برای تجزیه پلاک خودرو از تصویر گرفته شده توسط نرم افزار پلاک خوان برای صدور کاراکترها و موجودیت های مهم استفاده می شود. با وجود پیچیدگی، فرآیند تبدیل تصویر به کاراکترهای الفبایی عددی در حالی که از داده های بزرگ و تکنیک های هوش مصنوعی استفاده می شود، تنها چند ثانیه طول می کشد.

پایگاه داده

نرم افزار پلاک خوان یا سیستمهای تشخیص پلاک  تطابق بین داده های جمع آوری شده و سوابق موجود را تعیین می کند.

مزایای سیستمهای پلاک خوان

هر سال که می گذرد، نیازهای امنیتی در پاسخ به فناوری های در حال تحول پیچیده تر می شوند. اتوماسیون، انقلابی در نحوه محافظت سازمان ها از مالکیت معنوی و دارایی های خود ایجاد کرده است.

تشخیص خودکار پلاک خودرو (ALPR) یک راه حل ابتکاری است که برای ثبت خودکار پلاک ها هنگام ورود به یک مرکز استفاده می شود. معمولاً توسط فرودگاه‌ها، پارکینگ‌ها، مسیرهای عوارضی و مشاغل امن برای کمک به امنیت، صورت‌حساب و ردیابی اطلاعات استفاده می‌شود. از جمله مزایای تشخیص خودکار پلاک خودرو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ارتقا امنیت
  • کاهش منابع مورد نیاز
  • افزایش دقت
  • بهبود بهره وری
  • ازائه داده های کاربردی

کاربرد سیستمهای پلاک خوان در بخش خصوصی

گاهی ممکن است افرادی که با فناوری پیشرفته نرم افزار پلاک خوان آشنایی ندارند  آن را به عنوان یک سیستم پرهزینه و پیچیده تصور کنند که برای اسکن پلاک خودروهای متعدد مورد استفاده قرار می گیرد، اما اینطور نیست.( یک روش ساده را می توان با اتصال نرم افزار پلاک خوان تخصصی با کمک ماژول هوشمند پلاک خوان، نظارت کارآمد در بخش خصوصی ایجاد کرد. )سیستمهای تشخیص پلاک  در بخش خصوصی می تواند کارها را بسیار سازنده تر، کاربردی تر (و ساده تر کند) میکنند .

ارائه گزارش تردد پلاک خوان و خودروها ، صدور مجوزهای تردد ، تایین لیست سیاه پلاک خوان ، ارسال پیامک تردد خودروها و بسیاری از موارد دیگر از جمله این موارد است .

مدیریت عوارض

اخیرا مدیریت عوارض به طور کامل به سیستمهای تشخیص پلاک  برای کنترل هوشمند تر ترافیک وابسته شده است. سیستمهای پلاک خوان  نیاز به موانع و غرفه های پرسنل برای عوارض را بی نیاز می کند.

این سیستم، ترافیک را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که عوارض به طور موثر دریافت می شود. برای پاسخگویی به چالش‌های نظارت بر جاده و ارائه یک جریان آزاد، سیستمهای تشخیص پلاک  برای مدیریت عوارض خصوصی مناسب است.

استفاده از نرم افزار پلاک خوان در بخش خصوصی

کسانی که با این فناوری پیشرفته آشنایی ندارند ممکن است آن را به عنوان یک سیستم پرهزینه و پیچیده تصور کنند که برای اسکن پلاک خودروهای متعدد مورد استفاده قرار می گیرد، اما اینطور نیست. یک روش ساده را می توان با اتصال نرم افزار پلاک خوان تخصصی با کمک ماژول هوشمند پلاک خوان، نظارت کارآمد در بخش خصوصی ایجاد کرد. سیستمهای تشخیص پلاک  در بخش خصوصی می تواند کارها را بسیار سازنده تر، کاربردی تر و ساده تر کند .

ارائه گزارش تردد پلاک خوان و خودروها ، صدور مجوزهای تردد ، تایین لیست سیاه پلاک خوان ، ارسال پیامک تردد خودروها و بسیاری از موارد دیگر از جمله این موارد است .

مدیریت عوارض

اخیرا مدیریت عوارض به طور کامل به سیستمهای تشخیص پلاک  برای کنترل هوشمند تر ترافیک وابسته شده است. سیستمهای پلاک خوان  نیاز به موانع و غرفه های پرسنل برای عوارض را بی نیاز می کند.

این سیستم، ترافیک را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که عوارض به طور موثر دریافت می شود. برای پاسخگویی به چالش‌های نظارت بر جاده و ارائه یک جریان آزاد، سیستمهای تشخیص پلاک  برای مدیریت عوارض خصوصی مناسب است.

نرم افزار پلاک خوان جایگاه سوخت

پلاک خوان پمپ بنزین یا جایگاه سوخت

یکی دیگر از کاربردهای خصوصی ضروری LPR  جلوگیری از رانندگی در پمپ بنزین ها است که در نهایت سرقت و قاچاق گاز را به حداقل می رساند و منابع شخصی را از بهره برداری، صرفه جویی می کند. پلاک شناسایی شده  به کمک نرم افزار پلاک خوان جایگاه سوخت را می توان برای بررسی بیشتر در صورت وقوع جرم استفاده کرد. علاوه بر این، پس از شناسایی پلاک خودرو در پمپ بنزین، سیستم می تواند آن را در پایگاه داده برای تجزیه و تحلیل بیشتر ذخیره کند تا مشخص کند که یک وسیله نقلیه خاص چقدر از پمپ بنزین استفاده می کند. این بینش معنادار می تواند به مالکان در افزایش رضایت مشتری کمک کند.

پمپ بنزین ها

یکی دیگر از کاربردهای خصوصی ضروری LPR  جلوگیری از رانندگی در پمپ بنزین ها است که در نهایت سرقت و قاچاق گاز را به حداقل می رساند و منابع شخصی را از بهره برداری، صرفه جویی می کند. پلاک شناسایی شده  به کمک نرم افزار پلاک خوان جایگاه سوخت را می توان برای بررسی بیشتر در صورت وقوع جرم استفاده کرد. علاوه بر این، پس از شناسایی پلاک خودرو در پمپ بنزین، سیستم می تواند آن را در پایگاه داده برای تجزیه و تحلیل بیشتر ذخیره کند تا مشخص کند که یک وسیله نقلیه خاص چقدر از پمپ بنزین استفاده می کند. این بینش معنادار می تواند به مالکان در افزایش رضایت مشتری کمک کند.

نرم افزار پلاک خوان پارکینگ

پارکینگ مسکونی و سازمانی

نهادهای خصوصی مانند مناطق مسکونی و شرکت ها می توانند از سیستمهای تشخیص پلاک  برای اطمینان از ایمنی در پارکینگ های خود استفاده کنند. این سیستم می تواند با اعتبار کارکنان و کنترل دسترسی ساختمان کار کند. LPR  به نهادهای خصوصی اجازه می دهد تا کنترل بیشتری بر مدیریت پارکینگ داشته باشند. به این ترتیب، نهادهای خصوصی اطلاعات مربوط به فرد یا کارمندی را که مجاز به ورود به پارکینگ هستند، در اختیار دارند. سیستمهای تشخیص پلاک  در چنین مکانهایی همچنین می تواند مسائل مربوط به ضربه و فرار یا خرابکاری را محدود کند.

نرم افزار پلاک خوان باسکول

نرم افزار پلاک خوان باسکول

یکی از مزایای استفاده از LPR در باسکول، دقت فناوری است. نرم افزار پلاک خوان باسکول قادر به خواندن دقیق پلاک های خودرو و گرفتن داده های لازم برای اپراتورها است. سیستمهای تشخیص پلاک  یک روش قابل اعتماد برای جمع آوری داده ها در مورد وسایل نقلیه و بهبود کارایی عملیات باسکول است. سیستمهای تشخیص پلاک  که به باسکول‌ها متصل می‌شوند، می‌توانند بسیاری از فرآیند مدیریت داده‌ها را خودکار کنند و اپراتورهای حمل‌ونقل را راحت‌تر بدون نیاز به تلاش اضافی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند. علاوه بر این، این داده ها را می توان برای بهبود عملیات و کاهش هزینه ها با شناسایی مناطقی که می توان در آن بهبود انجام داد، استفاده کرد.

سایت ساخت و ساز

سایت های ساختمانی محیطی پویا و شلوغ دارند. با این حال، کلید تکمیل پروژه به موقع، داشتن کنترل بیشتر است. با سیستمهای تشخیص پلاک ، مدیران ساخت و ساز می توانند وسایل نقلیه را به طور موثر ردیابی کنند، دسترسی به سایت را محدود کنند، امنیت شغلی را بهبود بخشند و حرکت دارایی را در محل کنترل کنند. علاوه بر این، دوربین های سیستمهای تشخیص پلاک  در محل ساخت و ساز می توانند امنیت محل را افزایش دهند. اکثر سایت های ساخت و ساز نور ضعیفی دارند و در شب تاریک می شوند. دوربین های امنیتی با کیفیت استاندارد در سایت نمی توانند شواهد مفیدی را در صورت وقوع جرم ارائه کنند. سیستمهای تشخیص پلاک  بدون هیچ محدودیتی پلاک خودروها را ضبط می کند و به ردیابی وسایل نقلیه غیرمجاز و بازدیدکنندگان در سایت کمک می کند.