تایین پیکسل در نرم افزار پلاک خوان :

جهت بررسی وضعیت و کیفیت تصویر پلاک خودرو روشهای متفاوتی وجود دارد و این مورد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا اندازه پیکسل پلاک خودرو تاثیر بسیار مهمی در خروجی نرم افزار پلاک خوان دارد .

از این رو به بررسی تایین پیکسل در نرم افزار پلاک خوان به وسیله نرم افزار paint که در همه سیستم عاملهای ویندوز وجود دارد پرداختیم .

تمام دوربینهای نظارتی و دوربین پلاک خوان در صفحه تصویر زنده دوربین گزینه ذخیره تصویر و عکس گرفتن از محیط تصویر را دارند .

برای تایین پیکسل در نرم افزار پلاک خوان حتما باید از گزینه capture دوربین پلاک خوان استفاده شود تا اندازه و پیکسل واقعی تصویر مشخص شود .

در تصویر زنده (استریم اصلی) دوربین پلاک خوان در نرم افزار مربوطه یا تصویر زنده از دوربین در مرورگر ، با استفاده از گزینه  -capture- (تصویر شماره 1) یک عکس از خودروی درحال تردد در منطقه پلاک خوانی مورد نظر تهیه میکنیم : (مانند تصویر شماره 2 )

تایین پیکسل در نرم افزار پلاک خوان

تایین پیکسل در نرم افزار پلاک خوان مرحله 2

تصویر شماره 2در مرحله دوم برای اینکه بتوانیم تعداد پیکسل پلاک خودرو را پیدا کنیم ، تصویر را توسط نرم افزار ویرایش گر  -paint- ویرایش کرده و اطراف پلاک خودرو در تصویر کادری را ترسیم میکنیم .

پس از ترسیم کادر در قسمت مشخص شده در تصویر شماره 3 میتوانید عدد طول و ارتفاع پلاک را به دست بیاورید .

تایین پیکسل در نرم افزار پلاک خوان مرحله 3

تصویر شماره 3

یکی دیگر از مفاهیم پیکسلینگ در نرم افزار پلاک خوان ارتفاع کاراکتر است که در برخی از موارد در نرم افزار پلاک خوان استفاده میشود .

برای به دست آوردن عدد پیکسل کاراکتر پلاک مانند مراحل قبل عمل کرده و در نهایت اطراف کاراکتر مورد نظر را انتخاب میکنیم تا عدد پیکسل پلاک مشخص شود .

تایین پیکسل در نرم افزار پلاک خوان 4

کاربرد تایین پیکسل در نرم افزار پلاک خوان :

تایین و تایید محل نصب دوربین

تایین و تایید وضعیت زوم دوربین

تایین نقطه پلاک خوانی

ببرسی وضعیت تصویر از جهت استانداردهای نرم افزار