رله تحت شبکه


به طور کلی در سیستمهای نظارتی ، امنیتی و همچنین سیستمهای پردازش تصویر ماننده پلاک خوان و تشخیص چهره ، رله  یکی از کاربردی ترین قطعات مورد استفاده است که جهت کنترل گیتهای تردد و راهبند استفاده میشود  .

رله هایی که در بستر شبکه استفاده میشوند یک قطعه الکترونیکی است که میتواند فرامین نرم افزار ها را به صورت یک پیام (پکت) دریافت و به یک یا چند رله فرمان را ارسال کند .

کاربرد رله های تحت شبکه :

 • کنترل راهبند ها در ورودی پارکینگ ها و عوارضی ها
 • کنترل گیت های تردد نفرات
 • استفاده در اعلام آلارم و آژیر در زمان ورود ها و تردد های غیر مجاز
 • ارتباط با سایر مدارهای فرمان
 • قابلیت کنترل درب ، راهبند و گیتهای نفر رو

رله تحت شبکه طراحی

رله تحت شبکه به طور کی از ساختارهای زیر تشکیل شد :

 • پردازنده مرکزی که وظیفه برقراری ارتباط با پورت شبکه ، پردازش اطلاعات و ارسال فرمان به رله مورد نظر را دارد
 • رله که یک قعطه الکترومکانیکی است و دارای سه خروجی NO – NC – COM میباشد .
  • برای استفاده از رله تحت شبکه در ساختارهای نرم افزاری به طور معمول از  NO , COM  استفاده میشود . به این صورت که از شاسی دستی راهبند (معمولا نگهبان برای باز کردن راهبند یک پوش باتن یا شاسی دستی دارد) یک زوج سیم به ترمینال رله متصل میگردد
 • منبع تغذیه DC
 • خروجی پورت شبکه LAN

رله تحت شبکه

مدت زمان صدور فرمان :

به طور معمول فرمان باز شو و کنترل گیت کمتر از یک میلی ثانیه است و سیستمهای پردازش تصویر توانایی کنترل چندین رله  به صورت همزمان را دارند .

با توجه به ساختار شبکه محور بودن این رله ها میتوان آنها را در هر نقطه ای از بستر شبکه به کار گرفت اما معمولا بهترین نقطه برای استفاده از آنها در نزدیکی پوش باتن نگهبانی است و دلیل این امر زوج سیمی است که باید به ترمینال رله جهت کنترل گیت و راهبند استفاده شود .

بهتر است طول زوج سیم کمتر از بیست متر باشد

رله تحت شبکه


به طور کلی در سیستمهای نظارتی ، امنیتی و همچنین سیستمهای پردازش تصویر ماننده پلاک خوان و تشخیص چهره ، رله  یکی از کاربردی ترین قطعات مورد استفاده است که جهت کنترل گیتهای تردد و راهبند استفاده میشود  .

رله هایی که در بستر شبکه استفاده میشوند یک قطعه الکترونیکی است که میتواند فرامین نرم افزار ها را به صورت یک پیام (پکت) دریافت و به یک یا چند رله فرمان را ارسال کند .

کاربرد رله های تحت شبکه :

 • کنترل راهبند ها در ورودی پارکینگ ها و عوارضی ها
 • کنترل گیت های تردد نفرات
 • استفاده در اعلام آلارم و آژیر در زمان ورود ها و تردد های غیر مجاز
 • ارتباط با سایر مدارهای فرمان
 • قابلیت کنترل درب ، راهبند و گیتهای نفر رو

رله تحت شبکه طراحی

رله تحت شبکه به طور کی از ساختارهای زیر تشکیل شد :

 • پردازنده مرکزی که وظیفه برقراری ارتباط با پورت شبکه ، پردازش اطلاعات و ارسال فرمان به رله مورد نظر را دارد
 • رله که یک قعطه الکترومکانیکی است و دارای سه خروجی NO – NC – COM میباشد .
  • برای استفاده از رله تحت شبکه در ساختارهای نرم افزاری به طور معمول از  NO , COM  استفاده میشود . به این صورت که از شاسی دستی راهبند (معمولا نگهبان برای باز کردن راهبند یک پوش باتن یا شاسی دستی دارد) یک زوج سیم به ترمینال رله متصل میگردد
 • منبع تغذیه DC
 • خروجی پورت شبکه LAN

رله تحت شبکه

مدت زمان صدور فرمان :

به طور معمول فرمان باز شو و کنترل گیت کمتر از یک میلی ثانیه است و سیستمهای پردازش تصویر توانایی کنترل چندین رله  به صورت همزمان را دارند .

با توجه به ساختار شبکه محور بودن این رله ها میتوان آنها را در هر نقطه ای از بستر شبکه به کار گرفت اما معمولا بهترین نقطه برای استفاده از آنها در نزدیکی پوش باتن نگهبانی است و دلیل این امر زوج سیمی است که باید به ترمینال رله جهت کنترل گیت و راهبند استفاده شود .

بهتر است طول زوج سیم کمتر از بیست متر باشد