پیدا کردن rtsp

(Real Time Streaming Protocol (RTSP

پیدا کردن rtsp یکی از روشهای اتصال به دوربین جهت پلاک خوانی و پردازش تصویر  می باشد .
پیدا کردن rtsp این امکان را می دهد که یک جریان ویدیوی زنده را از دوربین خود بگیرید و آن را از دستگاه ها و برنامه های مختلف مشاهده کنید.
می توانید آن را به عنوان یک ارتباط بین دوربین و هر دستگاه و یا نام افزاری در نظر گرفت از جمله نرم افزار پلاک خوان ، نرم افزار تشخیص چهره و یا هر ساختار پردازش تصویر دیگری استفاده کنید به همین دلیل پیدا کردن rtsp از اولویت بالایی برخوردار است

قالب اصلی پروتکل RTSP از پنج بخش تشکیل شده

  • نام کاربری دوربین
  • پسوورد دوربین
  •  آدرس و آی پی دوربین
  • پورت RTSP ارتباطی دوربین
  • سایر مشخصات که در دوربینهای متفاوت ساختارهای متفاوتی دارد

ساختار کلی rtsp به شکل زیر است :

rtsp:// [USER] : [PASS] @ [ADDRESS] : [RTSP PORT] /media/video[STREAM TYPE]

پیدا کردن rtsp با توجه با اینکه برند های مختلف دارد بدنه ها و پورت های متفاوتی را دارند، متفاوت است .

به عنوان مثال در اغلب دوربین های نظارتی و دوربین پلاک خوان از پورت 554 استفاده میشود اما گاهی اوقات از پورت 8554 نیز استفاده میشود .

در اغلب سیستمهای دوربین مداربسته و پلاک خوان نحوه اتصال به دوربین از طریق پورت rtsp در قسمت تنظیمات توضیح داده شده اما در بعضی از دوربین پلاک خوان و دوربین مداربسته این مورد توضیح داده نشده .

استفاده ار نرم افزارهای جانبی مانند نرم افزار ODM (onvif device manager) یکی از روشهای پیدا کردن rtsp است زیرا بدون این آدرس ارتباط با جهت امور نرم افزاری و پردازش تصویر دوربین دشوار میشود .

استفاده از ODM برای پیدا کردن rtsp

نکته باید رنج آی پی دوربین در تنظیمات شبکه کامپیوتر موجود باشد.


مرحله اول وارد کردن نام کاربری و پسوورد (user name & password) پیدا کردن آی پی دوربین توسط نرم افزار

پیدا کردن rtsp 1

مرحله دوم پس از پیدا شدن ای پی دوربین ، کلیک کردن روی گزینه لایو ( live video)

پیدا کردن rtsp 2

پیدا کردن rtsp 3

مرحله نهایی کپی آدرس rtsp از قسمت پایین تصویر زنده

پیدا کردن rtsp 4

نکته مهم :

پس از کپی آدرس حتما باید یوزر و پسوورد به آدرس rtsp اضافه شود .

مثال :

یوزر دوربین = admin

پسوورد دوربین = admin123

آدرس کپی شده از قسمت پایین نرم افزار(مرحله نهایی)  :  rtsp://192.168.1.180:554 

آدرس قابل استفاده در نرم افزار : rtsp://admin:admin123@192.168.1.180:554

برای تست صحت آدرس RTSP میتوان از نرم افزارهایی مانند VLC player استفاده کرد.

چند نمونه از آدرس RTSP دوربینها با برندهای متفاوت :


AXIS : rtsp://user:password@/axis-media/media.amp


Geovision: rtsp://user:password@:8554/CH001.sdp


Mailsight : rtsp://usepasswordr:@:554


Dahua : rtsp://user:password@:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0