استفاده از vlc در پلاک خوان

با استفاده از vlc در پلاک خوان جهت استفاده از rtsp میتوان تصویر زنده دوربین را بررسی کرد .

به طور کلی دوربینهای نظارت تصویری و پلاک خوان دارای پروتوکل عمومی به نام RTSP هستند .

RTSP مخفف Real Time Streaming Protocol است و به معنای جریان تصویر لحظه ای که از دوربین ارسال میشود .

در سیستمهای پردازش تصویر از جمله نرم افزار پلاک خوان و نرم افزار تشخیص چهره از پروتکل  rtsp جهت دریافت تصاویر و پردازش آن استفاده میشود زیرا این پروتکل یکی از راه های ارتباطی بین دوربین نظارتی و پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان است .

آدرس RTSP چند بخش تشکیل میشود .

  • بدنه کلی آدرس
  • یوزر نیم (user name)
  • پسوورد (password)
  • پورت (port)
  • کانال ارتباطی

rtsp://username:password@ip:port/budy

همانطور که میدانید VLC یکی از نرم افزارهای پخش استریمهای تصاویر است.

از کاربردهای نرم افزار vlc بررسی وضعیت استریم دوربین و اطمینان از صحت کارکرد لینک rtsp است .

نرم افزار VLC به خوبی میتوان از آن در فرآیند تست و رویت دوربینهای مداربسته و بررسی وضعیت و کیفیت تصویر و همچنین تست و بررسی لینک RTSP و رویت استریم دوربین استفاده کرد .

در نهایت پس از رویت تصویر در نرم افزار و اطمینان از صحت کارکرد ، آنرا در نرم افزار مربوط به پردازش تصویر مانند نرم افزار پلاک خوان و یا نرم افزار تشخیص چهره استفاده کرد.

برای توضیحات تکمیلی RTSP و فرمت آن لطفا به صفحه راه اندازی  RTSP مراجعه کنید .


استفاده از vlc

vlc برای پلاک خوان